Contact us

Contact us


  • Directions to Sendai (Jump to Tohoku University page)
  • Address: 6-6-05, Aramaki Aza Aoba Aoba-ku, Sendai, Miyagi 980-8579, Japan Department of Applied Physics, School of Engineering, Tohoku University
  • Laboratory: D-10 3F
  • TEL/FAX: +81-22-795-7970(Dr. Miyazaki) or 7971(Lab. 3F)
  • E-mail:yuzuru.miyazaki.b7@* (Direct to Prof. Miyazaki)
       Please change “* ” to “tohoku.ac.jp”.

Map